Wartner for fjerning av hånd og fotvorter

Behandling av vorter

Må vorter behandles?

Cirka 50% av alle vorter forsvinner uten behandling innen to år. Ettersom vorter forårsakes av et virus, bygger kroppen gradvis opp et forsvar, noe som fører til at vortene til slutt forsvinner. Dette kan ta flere måneder og i noen tilfeller år. Vorter er smittsomme og kan lett spres til andre deler av kroppen eller til andre mennesker. De bør derfor behandles umiddelbart.

Vorter kan også være skjemmende og sjenerende, og fotvorter kan gjøre vondt når man belaster foten. Behandling kan redusere risikoen for at vortene sprer seg.

Hvordan behandles vorter?

Å følge en behandling er ofte et problem ved vortebehandling ettersom mange av behandlingene på markedet tar lang tid å gjennomføre. De kan ofte også være vanskelige å påføre. Wartner tilbyr de seneste innovasjonene innen vortebehandling gjennom rask og enkel vortefjerning. Wartner har utviklet to banebrytende innovasjoner innenfor to markedssegment:
Wartner Frysebehandling 2nd Generation som baseres på samme frysemetode som brukes av leger, og Wartner Vortepenn, som fjerner vorten med en unik syrebehandling med TCA-gel.