Wartner for fjerning av hånd og fotvorter

Hva er vorter?

Hånd- og fotvorter er noen av våre vanligste hudproblemer. De er ufarlige forandringer i det øvre hudlaget, og forårsakes av humant papillomvirus (HPV). Viruset stimulerer hudcellene slik at de deler seg fortere enn normalt. Vorter er svært smittsomt og for å forhindre spredning, bør de behandles umiddelbart.

  • Ca 1 av 5 familier har hatt vorter i familien de siste 2 årene [1]:
  • Ca 10 % av barn (2-12 år) har vorter, og antallet øker til 15-20 % ved 16-18 års alder [2].

Vanlige hånd- og fotvorter er de mest utbredte typer av vorter

Vanlige håndvorter finnes normalt på hender, men kan også finnes på knær og albuer og kjennes igjen på den grove blomkållignende overflaten.
Fotvorter er ofte like håndvorter, men oppstår fremst på fotsålen, på hel eller tær. Fotvorter er vanligvis glattere i formen og dekkes iblant av fortykket hud. [1] Consumer research – U&A Sweden, Greece & UK (N=3.000)

[1] Consumer research – U&A Sweden, Greece & UK (N=3.000)
[2] American Society of Dermatology, David A. Wrone M.D. and George T. Reizner M.D.